Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

12 april 2018

Het succes van de tulp kent vele vaders

De populariteit van de tulp kent geen grenzen. Het CBS publiceerde pas geleden de nieuwste areaalstatistiek, die aangeeft dat het areaal tussen 2000 en 2017 met 38 procent is toegenomen. Uit de daaropvolgende commentaren blijkt dat de rek er nog lang niet uit is en dat een verdere uitbreiding in het verschiet ligt.

De groei in de afzet wordt door de kenners vooral voorspeld bij de binnenlandse broeierij. Zo’n tien jaar geleden bedroeg de totale binnenlandse productie ruim 1 miljard stelen. Anno 2018 heeft die zich ruim verdubbeld: schattingen wijzen uit dat er inmiddels 2,3 miljard stelen in Nederland worden geproduceerd. De groei van het areaal, gecombineerd met de positieve handelsstemming, doet vermoeden dat het aanbod van Nederlandse tulpen in de komende jaren verder zal toenemen.

Wat mij opvalt, is dat in de euforie rondom de tulp nauwelijks aandacht wordt besteed aan de hoeveelheid tulpenbollen die in het buitenland worden gebruikt voor tuin- en parkbeplantingen én door de buitenlandse broeiers die daarmee de concurrentie aangaan met hun Nederlandse collega’s. Een ‘kenner’ riep pas geleden zelfs dat Nederland almachtig is en dat de afzet richting buitenland verpulverd wordt onder het geweld van de binnenlandse broeierij.

Nu gun ik iedereen zijn succes, maar enige nuancering bij dit soort spierballentaal is op zijn plaats. Het blijkt namelijk dat de afzet naar bestemmingen buiten onze eigen landsgrenzen niet onderschat mag worden en zelfs het binnenlandse gebruik overtreft: naar de landen buiten de EU gaan ruim 1,4 miljard tulpenbollen, terwijl de afzet binnen de EU ruim 1,3 miljard stuks bedraagt. En net als voor de binnenlandse markt, tonen de meeste landen aanmerkelijke groeicijfers in vergelijking tot voorafgaande jaren.

De populariteit van de tulp kent dus geen grenzen en dat blijkt ook tijdens grote evenementen, zoals de Tulpan Tag in Zweden, de pluktuinen in Amsterdam en San Francisco en het Tulip Trade Event. Het succes van de tulp kent dus vele vaders en daarom gaat het mij te ver als één van hen met alle eer wil gaan strijken.