Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

10 mei 2018

Het slechtste jongetje van de klas

Het onderzoek is altijd een van de pijlers onder onze sector geweest. Het heeft ertoe bijgedragen dat wij wereldwijd een toonaangevende rol spelen. In vroeger tijden beschikte de sector zelfs over een eigen Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO), waar in hoogtijdagen maar liefst 140 wetenschappers werkzaam waren.

Het LBO werd na een lange en hevige bestuurlijke  strijd tussen de KAVB en de Bond ingelijfd bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). Het tot een bouwval verworden laboratorium aan de Vennestraat werd snel daarna met de grond gelijk gemaakt en er verrees een nieuw onderkomen aan de Professor van Slochterenweg in Lisse. Daar is nu nog een handjevol onderzoekers aan het werk, maar aan het einde van dit jaar moeten zij de deur definitief sluiten. PPO heeft namelijk besloten om de onderzoeklocatie in Lisse op te heffen. De Bollenstreek verliest daarmee een pareltje aan haar ‘bollenkroon’ en de sector zit met de gebakken peren.  

Nu komt deze ontwikkeling niet als een donderklap bij heldere hemel. Na de val van de product- en bedrijfschappen werd immers al duidelijk dat met name het onderzoek het kind van de rekening zou worden. Des te knapper is het dat Proeftuin Zwaagdijk haar kop wel boven water weet te houden. Daar wordt voornamelijk toegepast onderzoek uitgevoerd naar een breed assortiment tuin- en landbouwgewassen. Gelet op de groei van Zwaagdijk heeft Johan Kos daarmee kennelijk de juiste snaar bij de ondernemers geraakt.

Dat neemt niet weg dat het zo broodnodige fundamentele onderzoek in de hoek zit waar de klappen vallen. Als er geen bereidheid meer is om daarin te investeren, dan verliest Nederland niet alleen haar expertise , maar ook haar internationale concurrentiepositie. We moeten ons namelijk realiseren dat vele andere landen juist wel in het ontwikkelen van nieuwe kennis investeren. Nederland dreigt dus achterop te raken en als we niet op onze tellen passen kunnen we zomaar het slechtste jongetje van de klas gaan worden. Dat is niet alleen slecht voor het imago van de sector, maar ik vrees dat u als ondernemer daar ook de wrange vruchten van zult moeten plukken.