Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Prisca Kleijn?

KAVB

19 juli 2018

Geen nieuws is goed nieuws

Met de introductie van de smartphone is de bereikbaarheid van veel mensen aanzienlijk verbeterd. Rond de eeuwwisseling gebeurde het nog wel eens dat je iemand ‘niet te pakken’ kreeg. Anno 2018 is dit geen excuus meer en zijn veel mensen nagenoeg altijd bereikbaar. Lukt het niet om telefonisch contact te krijgen, dan kan er altijd nog een appje of berichtje gestuurd worden. Meestal wordt hier door de ontvanger dan snel op gereageerd. Zelfs als deze persoon in het buitenland verblijft of deelneemt aan een overleg of gesprek. Als iemand na een tijdje echter nog steeds niet heeft gereageerd, worden we ongerust. Waarom nog geen reactie, is er iets aan de hand?

Voor de introductie van de smartphone was dit duidelijk anders. Toen werd het principe ‘Geen nieuws is goed nieuws’ gehanteerd. Dat is nu zowel privé als zakelijk ondenkbaar. Met als gevolg dat er nu zo veel informatie op mensen afkomt, dat die door de bomen het bos niet meer zien. Het omgekeerde is echter ook waar: goed nieuws is geen nieuws. En als er dan al aandacht aan wordt besteed, dan sneeuwt het goede nieuws vaak onder. Zo maakte het RIVM onlangs bekend dat er geen duidelijke verbanden zijn gevonden tussen de gezondheid van mensen en de nabijheid van landbouwpercelen. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, gemiddeld iets gezonder lijken te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Goed nieuws dus voor de agrarische sector! En wellicht juist daarom geen aanleiding voor de landelijke pers om hier op positieve wijze aandacht aan te besteden. Desondanks ben ik erg blij dat het onderzoek voor de bollensector goed heeft uitgepakt. Een hele geruststelling voor de telers én hun buren!