Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

2 augustus 2018

Dromen zijn bedrog

Bloed, zweet en tranen vloeien rijkelijk bij de start van dit oogstseizoen. De weersomstandigheden maakten een vlotte en snelle oogst mogelijk, maar in verschillende regio’s valt de opbrengst in de tulpen schrikbarend tegen. Die zou wel eens 20 á 25% lager kunnen worden, zo luiden de voorspellingen, waarbij uitglijders met zuur nog buiten de kansberekening worden gehouden.

Dit is in mijn ogen een regelrecht rampscenario waar de hele keten de wrange vruchten van moet plukken. Kwekers worden geconfronteerd met tegenvallende opbrengsten en derving van inkomsten, de handel kan zijn leveringsverplichting niet of moeilijk nakomen en wordt daardoor zwaar gedupeerd, evenals de klant van de handel. Het is een harde realiteit waar niemand iets aan kan doen, want de natuur is heer en meester.

Tussen alle wanklanken over de tegenvallende oogst, ontwaarde ik óók een euforisch geluid uit de sector. We zijn juist gered door de natuur, luidt daarvan de boodschap. Het is weliswaar triest voor de bollenkwekers die alles kwijt zijn, maar dat de oogst tegenvalt, is voor de prijs niet zo erg, zo is de teneur.

Volgens aloude economische wetten leidt schaarste tot een prijsstijging. In die zin kan ik deze redenering volgen, alleen vrees ik dat de hogere prijs de inkomstenderving bij de teelt niet zal compenseren. En wat te denken van de handel, die zijn contracten met zijn afnemers heeft gesloten en voor de keus komt te staan: óf minder leveren óf aanzienlijk duurder bijkopen met alle gevolgen van dien. De reddende werking van de natuur is wat mij betreft dan ook ver te zoeken, ook omdat ik betwijfel of de handel bereid zal zijn om de hogere prijs te betalen.

Ik respecteer ieders observatie over de ontwikkelingen in de markt, maar volgens mij zijn marktpartijen het meest gebaat bij een evenwichtige prijs, waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Daarover dromen geeft misschien hoop voor de toekomst, hoewel het naderende lelieseizoen die droom weleens wreed zou kunnen verstoren.