Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

21 december 2017

De noodzaak van Omdenken

Anthos heeft zoals gebruikelijk het jaar afgesloten met de Eindejaarsbijeenkomst, die ditmaal in de industriële omgeving van De Lichtfabriek in Haarlem plaatsvond. Voor sommigen was het even wennen om in zo’n doorleefde omgeving te verblijven, ook omdat eerdere bijeenkomsten in een minder uitdagende ambiance werden gehouden.

De keuze voor de locatie had alles te maken met het gekozen thema. Dat had betrekking op omdenken, dat gelijk staat aan het denken in kansen en niet van problemen. Of anders gezegd, je maakt van een probleem een feit en van een feit een mogelijkheid. Moeilijker kan het niet zijn!

De keuze voor het thema was wellicht verrassend, maar het was wel een bewuste. En dat was niet omdat wij vinden dat het vak uit een stelletje doemdenkers bestaat die wat meer positivisme moet worden bijgebracht. We hebben er echter voor gekozen om te laten zien dat anders denken soms beter kan helpen bij het oplossen van problemen en het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Dat geldt voor u als ondernemer, maar ook voor het collectief van de sector. Dat moet niet alleen bereid zijn om uitdagingen op te pakken, maar het moet ook daadkracht tonen om transities door te voeren o.a. op het gebied van duurzaamheid, plantgezondheid, markttoegang, kwaliteit en arbeid. En juist daar zit ‘em de kneep, want als we Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit moeten geloven is een transitie nog nooit gerealiseerd vanuit een breed draagvlak.

Dat signaal is duidelijk en moet naar mijn mening aanleiding geven tot (om)denken van het collectief dat zich in haar denken en doen wellicht minder moet laten leiden door de grootte van het draagvlak, maar meer door de voorlopers die de noodzaak van een transitie niet alleen inzien, maar ook bereid zijn ervoor te gaan staan.

Ik wens u hele fijne Kerstdagen toe en een voorspoedig 2018.