Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

15 maart 2018

De marktwaarde van duurzaamheid

Niet lang geleden hield ik een presentatie tijdens een bijeenkomst in Bollenoord. Mijn opdracht was om te spreken over de ontwikkelingen in de markt in relatie tot duurzaamheid en markttoegang en de effecten daarvan op de schakels in de keten te beschrijven. Het zijn de twee belangrijkste pijnpunten van de sector en dus was het niet onlogisch om hierover te verhalen.

Op het gebied van duurzaamheid zetten individuele ondernemers stappen, maar enige terughoudendheid is daarbij nog altijd te bespeuren. Deelname aan een certificeringsprogramma wordt vaak als een onnodige administratieve last beschouwd en certificeringsinstellingen zeggen veel te bieden, maar het is vaak onduidelijk wat. Bovenal leveren gecertificeerde producten veelal niet het benodigde centje meer op. Dus zolang de nood niet echt aan de man is, is het vaak een kwestie van rekken en erbij blijven. 

Bij markttoegang heeft de sector te maken met geduchte opponenten die ons het vuur na aan de schenen leggen. Strenge eisen gecombineerd met een testje hier en een toetsje daar, maken het ons lastig, net als dat vermaledijde Ketenregister dat de tracking & tracing moet borgen. Ook in het fytosanitaire traject is de weg nog bezaaid met keien en lijkt de asfaltering van een geëffende snelweg nog lang op zich te laten wachten.

Ik hield dit mijn gehoor in Bollenoord voor en bemerkte opnieuw enige gelatenheid. Dat kan ik mij overigens wel voorstellen, want welke ondernemer wil zich nou in het pak laten hijsen met het aangaan van allerhande verplichtingen, waarvan de revenuen zich moeilijk laten inschatten? Daarom was het goed dat we weeks daarna een bijeenkomst hadden met teelt én handel, waar wederom werd benadrukt  dat de markt ons keihard dwingt om aan haar duurzaamheidseisen te gaan voldoen.

Het was die avond mooi om te zien dat de gelatenheid plaatsmaakte voor het besef dat actie echt nodig is. Het was zelfs nog mooier om vast te stellen dat teelt en handel de daad bij het woord voegden en in gezamenlijkheid besloten om de strijd aan te gaan in de wetenschap dat duurzaamheid toch een marktwaarde heeft.