Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Hans Kleijwegt?

Uit het veld

2 augustus 2018

De bijensnelweg

U heeft het natuurlijk al gelezen. De bijen sterven uit en er zijn veel minder insecten in de vrije natuur. Je merkt daar niets van als je ‘s avonds in je tuin zit, want je wordt nog steeds lek gestoken. De bijensterfte is een enorm probleem. De bestuiving van de bloemen in onze natuur, maar ook van voedselgewassen, wordt geregeld door de wind en door insecten. De bij heeft daar een grote bijdrage in. Ze sterven uit door onder andere het gebruik van chemicaliën in de land- en tuinbouw, waaronder de bollenteelt.

Dus bij Van Den Bos dachten we: als we bijdragen aan de sterfte, moeten we ze ook helpen te overleven. Samen met de bijenkoningin van het Westland is er een snood plan gesmeed; ‘the bee highway’, een reddingsplan voor de bijen. Je ziet ze door het hele land, velden met prachtig gekleurde bloemen. Dat wilden wij ook! We hebben land braak liggen achter de zaak, nota bene in het centrum van het Westland. Het ligt te wachten op nieuwbouw, maar de ambtelijke molens zijn traag en geven ons voldoende tijd een bijenparadijs aan te leggen. Het veld werd met gezwinde spoed ingezaaid met vijftien soorten eenjarige bloemen.

Dat was eind mei. Het heeft sinds die tijd niet meer geregend. We hebben gewacht en gewacht, weken gingen voorbij, maar geen sprietje kwam op. Dat laten Westlandse tuinders annex bollenboeren van de lage landen niet gebeuren. Na flink zoeken werden er nog regenleiding van pijpen gevonden en een oude pomp tot leven gewekt. In de vrije tijd werd weer flink met pijpen gesjouwd. Nu, acht weken later, staat er een prachtig veld te bloeien met duizenden bijen met een waar bijenhotel erin. Onze buurman zegt: “Overal in het Westland wordt het onkruid weg geschoffeld, maar bij Hans krijgt het water.” Dat kan best waar zijn, maar wij hebben de bijen en de mensheid gered.