Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over René le Clercq?

KAVB

1 maart 2018

Bitcoin en tuinbouw

Zo op het eerste gezicht lijken dit twee begrippen die niets met elkaar te maken hebben. De bitcoin is, in tegenstelling tot de tuinbouw,  een hypermoderne digitale valutacreatie, gebaseerd op fintech, de computertechniek die in de toekomst het hele financiële systeem fundamenteel gaat veranderen. Alleen diegenen die zich thuis voelen in het casino wagen zich aan de gok om te beleggen in deze virtuele munt. Misschien hebben de grote koersschommelingen van de bitcoin nog wel de nauwste relatie met de tuinbouw als we ze vergelijken met de grote dagelijkse prijsverschillen op de bloemenveiling. In één opzicht ontwikkelt de bitcoin zich wel in een diametraal andere richting dan de tuinbouw. Waar de tuinbouw – met succes – zich al jarenlang inspant om energie te besparen, resulterend bijvoorbeeld in de glastuinbouw  in de “kas als energiebron”, is de bitcoin een bizar grote energieslurper. Om bitcointransacties te controleren zijn wereldwijd voortdurend duizenden computers actief die bij elkaar naar schatting per jaar net zoveel elektriciteit gebruiken als in heel Nederland in een jaar verbruikt wordt.  Maar een bedrijfje in Canada heeft van dit nadeel een voordeel gemaakt. De corebusiness van het bedrijf is het zogenaamde “minen” van bitcoins waarvoor niet minder dan dertig (!) computers constant ingewikkelde cryptopuzzels oplossen om de transacties te controleren. Dit vereist enorm veel rekengeheugen, waarbij de computers veel hitte afgeven. En deze hitte wordt gebruikt voor de verwarming in hun urban farming bedrijfje waarin onder andere sla geteeld wordt. Deze symbiose tussen de moderne digitale valutacreatie en traditionele tuinbouw gaat steeds vaker voorkomen aldus de eigenaar van het bedrijf. Overigens is het water waarop de sla in de urban farm geteeld wordt afkomstig uit een enorme vistank waarin zalm gekweekt wordt. Al met al dus een combinatie van een modern en een traditioneel bedrijf dat een duurzaam business model oplevert.