22 september 2015 Meer nieuws

'Aaltjesvrije bodem in enkele weken'

Bodemontsmetting met een combinatie van het product Herbie van bedrijf Thatchtec en plastic folie levert soms binnen twee tot drie weken een bodem op die vrij is van aaltjes. Bovendien worden op deze manier meer aaltjes gedood dan op proefvelden die alleen waren afgedekt zonder toevoeging van eiwit of andere organische stof.

Dat blijkt uit veldproeven die Wageningen UR het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. ''Deze manier  van anaerobe bodemontsmetting zou je biologische grondontsmetting kunnen noemen, omdat het geen gebruik maakt van synthetische chemicaliën als methylbromide of monam'', zegt onderzoeker Leendert Molendijk van Wageningen UR. ''Toch heb ik het liever gewoon over 'anaërobe grondontsmetting', omdat het hier niet gaat om het gebruik van een schimmel of een biologische antagonist van bodemaaltjes.''


De veldproeven laten zien dat de bodem bij deze methode niet wordt gesteriliseerd, zoals dat wel gebeurt bij stomen. Molendijk: ''Dat betekent dat er nog wel degelijk gunstige bodemorganismen in leven blijven, die na het weghalen van de afdekfolie voor een nieuw bodemevenwicht kunnen zorgen.''


Lastig plastic
Molendijk ziet nog diverse knelpunten op het gebied van bodemontsmetting die hij wil oplossen. "Het afdekken van een bodem met folie is tijdrovend, lastig en relatief duur. En hoe langer je het plastic moet laten liggen, hoe groter de kans dat er door weer, wind, vogels of andere dieren gaten in komen, waardoor alsnog zuurstof in de bodem komt. Daarom testen we nu ook een afdekking op basis van zetmeel."

Schadelijke aaltjes in de bodem kun je bestrijden door tijdelijk een zuurstofloze omgeving te creëren. Door een bodem af te dekken met folie, of onder water te zetten, gaan anaerobe bacteriën vetzuren produceren die dodelijk zijn voor veel aaltjes. Onder andere met een eiwit, dat bij wijze van 'bacterievoeding' in de bodem kan worden gebracht, proberen Molendijk en zijn projectpartners de productie van bacteriën te versnellen. ?