1 januari 2017 Meer nieuws

Zorgen over diefstal of vernieling van trekker

Ruim 70 procent van de Nederlandse akkerbouwers en melkveehouders ervaart diefstal of vernieling van hun trekker en bijbehorende werktuigen als een reëel risico. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van trekkermerk Fendt is uitgevoerd door Prosu Databased Marketing, in het kader van de 'Week van de Veiligheid'.

Beperkte maatregelen om risico te verkleinen 

Ondanks het risico, nemen de agrariërs maar weinig maatregelen om dit te beperken: driekwart van de akkerbouwers beperkt zich tot het op slot doen van de trekker en de schuur. Bij de melkveehouders ligt dat percentage op 50 procent. Zo'n 8 procent van de respondenten gaf aan een waakhond op het erf te hebben.


Verzekerde ondernemers nemen vaker maatregelen 
Van de akkerbouwers heeft 30 procent wel eens te maken met diefstal of vernieling, tegen 7 procent van de melkveehouders. Akkerbouwers blijken iets vaker verzekerd te zijn (64 procent), alhoewel het verschil met melkveehouders (57 procent) niet groot is. Opvallend is ook dat degenen die verzekerd zijn vaker maatregelen treffen tegen diefstal of vernieling dan degenen die niet verzekerd zijn.
 
''De vraag is of de maatregelen die door de meeste agrariërs getroffen worden om diefstal en vernieling tegen te gaan, wel afdoende zijn'', zegt Stans van de Wetering, directeur Fendt. ''Er is veel aanbod in camera's, alarmsystemen en GPS-trackingsystemen ter beveiliging van het materieel, maar die worden nog niet op grote schaal toegepast. En dat verbaast me omdat het toch om kostbare bedrijfsmiddelen gaat, die essentieel zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar wil je toch grip op houden.'' 


Sociale controle in de buurt
Uit het onderzoek blijkt ook dat agrariërs steeds vaker samen optrekken in de strijd tegen diefstal en vernieling. Maar liefst een derde van de akkerbouwers en melkveehouders is lid van een buurt-app-groep, zoals WhatsApp, en werkt zo actief mee aan sociale controle in de buurt.