24 februari 2017 Meer nieuws

Werkbezoek kandidaat-Kamerlid Tjeerd de Groot

Afgelopen dinsdag 21 februari bezocht Tjeerd de Groot het bloembollenbedrijf Van Haaster Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. De Groot is kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66. Hij staat negentiende op de kandidatenlijst.

Kennismaking met de bloembollensector

Op dit moment werkt De Groot als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie, de branchevereniging voor bedrijven in de zuivelindustrie. Voor hem was het bezoek een kennismaking met de bloembollensector. 


Ondernemer Rob van Haaster en André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, hebben met De Groot de kansen en uitdagingen van de sector besproken. Besproken onderwerpen zijn onder meer de bodemkwaliteit in relatie tot de bemestingsnormen, het beschikbare pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en de financiering van onderzoek.


De Groot: ''Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht en duurzaamheid van de bloembollensector. De sector is een icoon van Nederland en verdient een betrouwbare partner in de Nederlandse overheid. D66 is een partij die kiest voor verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw en wil daarbij de ondernemer nadrukkelijk ondersteunen.''


Geld voor innovatie met maatschappelijke relevantie
Van Haaster en Hoogendijk gaven aan dat de bloembollensector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie, maar op wereldschaal bekeken relatief klein is. Dat betekent dat de sector zelf aan de lat staat om nieuwe technieken te ontwikkelen. De Groot: ''In het verkiezingsprogramma staat onder meer dat we een miljard euro uittrekken voor innovatie met maatschappelijke relevantie. Ik daag de bloembollensector uit om met een vooruitstrevende duurzame agenda te komen met een bijbehorend stevig prijskaartje. Als de sector zelf het voortouw neemt, dan moet de overheid ook de portemonnee trekken.'' 


Van Haaster en Hoogendijk hebben aangegeven dat zij na de verkiezingen bij De Groot in Den Haag langs willen komen om de plannen van de sector verder te bespreken.