14 november 2012 Meer nieuws

Siertelers riskeren intrekken spuitlicentie en fikse boete

Om het structureel gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen te stoppen, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) strenger optreden. Als bij een inspectie blijkt dat telers herhaaldelijk over de schreef gaan, kunnen zij hun spuitlicentie kwijtraken. Hij mag dan voor zijn bedrijf geen gewasbeschermingsmiddelen meer kopen, op voorraad houden en/of gebruiken. Bovendien worden de boetes aanzienlijk verhoogd; een teler kan tot 10% van zijn jaaromzet kwijtraken.


Het strengere regime is noodzakelijk omdat nog steeds op grote schaal gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die niet zijn toegelaten in Nederland. Vooral bij snijrozentelers constateert de NVWA al enkele jaren het gebruik van illegale middelen. In Nederland mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, die zijn getoetst op de mogelijk schadelijk effecten op het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.