19 mei 2017 Meer nieuws

Samenwerking Wageningen Economic Research en Kadaster

Het Kadaster en Wageningen Economic Research hebben deze week een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een meer strategische samenwerking op het gebied van regionale gebiedsontwikkeling in Nederland.

Door het combineren van de regionale kennis van het Kadaster, en de landbouwkennis van Wageningen Economic Research, verwachten beide partijen zich sterker in de (regionale) markt te kunnen profileren en een gekende samenwerkingspartner voor de regio te kunnen worden.
Samenwerking ontstaan rond verkaveling en kavelruil
Het Kadaster en Wageningen Economic Research werken al langer in bepaalde projecten samen, zoals de Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt en in regionale verkavelingsanalyses.
De afgelopen jaren is een goede samenwerking ontstaan tussen Wageningen Economic Research en Kadaster rond verkaveling en kavelruil. Op dat gebied worden al diverse gezamenlijke projecten in diverse regio's uitgevoerd en is ook de onderbouwing van het gebruikte instrumentarium versterkt. Recentelijk is de samenwerking uitgebreid naar de analyse van de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing, voornamelijk in opdracht van provincies.
Meer integrale vorm van samenwerking
Op basis van het voorgaande hebben beide directies ervoor gekozen om de huidige samenwerking tussen Wageningen Economic Research en Kadaster te bestendigen tot een meer integrale vorm van samenwerking. Met die reden is een intentieovereenkomst ondertekend. Op basis hiervan kunnen de komende tijd provincies, gemeenten, waterschappen en ander regionale stakeholders verder in gezamenlijkheid worden benaderd.