29 november 2016 Meer nieuws

Proeftuin Zwaagdijk participant in Europees netwerk Fertinnowa

Proeftuin Zwaagdijk is deelnemer van Fertinnowa. In dit Europese netwerk werken 23 onderzoekbedrijven samen aan duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt.

Veel Europese tuinbouwregio's kampen met tekorten aan kwalitatief water. Bovendien slaagt men er in regio's met intensieve tuinbouwactiviteiten niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. Fertinnowa beoogt beschikbare innovatieve technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau.


Onderzoekstrajecten in watertechnologie
Proeftuin Zwaagdijk, kenniscentrum voor de tuin- en akkerbouw, brengt kennis in over een groot aantal onderzoekstrajecten in watertechnologie. ''De laatste jaren hebben we veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld waterzuivering, beluchting en hydroponic teeltsystemen'', aldus Ronald Hand, projectleider bij Proeftuin Zwaagdijk. Uit Nederland zijn ook Priva en TNO partner.

Conferentie Bretagne
Onlangs zijn bij onderzoeksbedrijf CATE in Bretagne de eerste resultaten in het project gedeeld met ruim tweehonderd belanghebbenden. Ook GreenPort NHN was aanwezig als lid van de 'External Advisory Board'. Rian van Dam: ''In Noord-Holland Noord gebruiken we als grootschalige tuinbouwsector veel water. De laatste jaren hebben we mooie stappen gezet richting duurzaam watergebruik. Bijvoorbeeld in het project Agrivizier waar we gezocht hebben naar de optimale manier van waterzuivering in de tulpenbroei.'' 

Kennis binnen Europa delen
In het eerste projectjaar zijn ruim 400 interviews gehouden met telers en stakeholders in Europa. Beschikbaarheid en kwaliteit van irrigatiewater blijkt de grootste uitdaging, met name in de Zuid-Europese tuinbouw. Andere uitdagingen zijn er bij het hergebruik van drainwater. De toepassing van sensortechnologie en het optimaliseren van het nutriëntmanagement bij irrigatie werden als grote kansen gezien om watergebruik te verduurzamen. Komende periode worden watertechnologieën uit de verschillende tuinbouwregio's in Europa in kaart gebracht. Opnieuw zullen telers en stakeholders betrokken worden om kennis hierover te delen. In het najaar van 2017 zal de tweede Fertinnowa-conferentie worden georganiseerd bij Demokwekerij Westland.

Horizon2020
Fertinnowa heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 research and development programma van de Europese Unie. Het project loopt van 2016 tot 2019. FERTINNOWA staat voor 'Transfer of Innovative techniques for sustainable Water Use in Fertigated crops'.


?
?