29 april 2015 Meer nieuws

Pleidooi voor afschaffing archeologisch onderzoek bollenland

Onthef bollenkwekers van hun archeologische onderzoeksplicht. Dat bepleit Jan Breimer van archeologisch adviesbureau A=M in een brief aan alle colleges van B en W en gemeenteraden in de Bollenstreek.

Breimer stelt dat bollengrond tot een diepte van zeker anderhalve meter ernstig is verstoord. Dat blijkt uit onderzoek dat hij in samenwerking met Buro de Brug en bodemkundig bureau Geological, in opdracht van landbouworganisatie LTO Noord, deed. 

De bollenteeltpercelen in Teylingen en andere gemeenten zijn zwaar verstoord door decennialang omzanden en omspuiten, stelt Breimer. Het handhaven van de plicht tot archeologisch onderzoek bij nieuwe grondingrepen zou zinloos zijn. Het verbaast Breimer dat de gemeenten niets doen met zijn bevindingen en aanbevelingen. 

''Qua archeologie heb je niets te zoeken in bollengronden'', zegt Breimer. ''Je doet er de archeologie geen goed mee en je zadelt bollenkwekers met onnodige kosten op.'' Diverse Teylingse bollenkwekers hebben onlangs geprotesteerd tegen de handhaving van de archeologische onderzoeksplicht. 

In de gemeenteraad is een meerderheid bereid tot versoepeling van de regels (vrijstellingsdiepte van 30 centimeter). De partijen willen echter eerst afwachten wat gemeente Katwijk beslist en zullen daarna zelf een besluit nemen. De gemeente Katwijk heeft onlangs een geactualiseerd archeologiebeleid gepresenteerd met het voorstel om voor bollengrond een vrijstellingsdiepte van 70 centimeter vast te leggen.

In BloembollenVisie is in de serie 'Bodem' reeds aandacht geweest voor deze problematiek.Lees hier? het interview met Andries Middag, adviseur regio West van LTO Noord (pagina 11).

Bron: Leidsch Dagblad?