1 januari 2017 Meer nieuws

Paraat beschikbaar voor vasteplantensector

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Paraat uitgebreid.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik van BASF wordt uitgebreid in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten.