17 juli 2017 Meer nieuws

Nieuwe studiegroepen voor vasteplantenkwekers

De LTO cultuurgroep Vaste Planten heeft besloten twee studiegroepen op te richten. Het gaat om een studiegroep Sortiment en een studiegroep Duurzaam Kweken. Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van de belangstelling van leden.

De opzet van de studiegroepen is gericht op de praktijk, waarbij de bijeenkomsten zoveel mogelijk op bedrijven plaatsvinden. Het doel is om zoveel mogelijk kennis te delen. Het gaat om het halen en brengen kennis, zo meldt de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten.

Binnenkort moet duidelijk worden hoe ondernemers en hun medewerkers zich kunnen aanmelden voor deze studiegroepen.