19 mei 2017 Meer nieuws

Mogelijk tien jaar door met glyfosaat

De kans bestaat dat de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat met tien jaar wordt verlengd. De Europese Commissie wil een voorstel doen van deze strekking.

Het voorstel volgt op een publicatie van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) van woensdag 15 maart. Hierin stelt het Agentschap dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en dat de stof geen effect heeft op vruchtbaarheid of erfelijke eigenschappen.
Europese Commissie moet voor eind 2017 met besluit komen
De toelating voor de werkzame stof glyfosaat is eind 2015 verlopen. In juni 2016 viel de beslissing dat glyfosaat nog achttien maanden gebruikt mag worden. Dat betekent dat de Europese Commissie voor het einde van deze termijn – eind 2017 – met een besluit moet komen.
De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement heeft al laten weten niet te zullen instemmen met de toelating. Greenpeace wil glyfosaat van de markt hebben, onder andere vanwege de veronderstelde kankerverwekkendheid.