10 augustus 2017 Meer nieuws

Mobiele zuivering vooral interessant voor kleine glastuinder

De mobiele waterzuivering is interessant voor de kleinere glastuinders. Hiertoe behoren zo'n 2.850 bedrijven die gezamenlijk ruim 2.000 hectare beheren. Dit meldt Wageningen University & Research op basis van onderzoek.

Wageningen University & Research heeft onderzoek gedaan naar mobiele zuivering als één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante mogelijkheid zijn. Hoeveelheid varieertDe hoeveelheid lozingswater varieert afhankelijk van de teelt, waterstrategie en kwaliteit gietwater en ligt bij de onderzochte bedrijven tussen 122 en 3.340 m3/ha/jaar. Ongeveer 65 procent van de bedrijven loost minder dan 600 m3/ha/jaar,zo staat in het rapport van Wageningen UR.
De mobiele installatie moet een goedkeuring van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw hebben voor 95 procent zuivering en moet de gezuiverde hoeveelheid registreren voor handhavingsdoeleinden.