10 mei 2016 Meer nieuws

Miljoeneninvestering voor aanpak waterschaarste

Verzilting van stedelijke gebieden en landbouwgebieden brengt niet alleen problemen met zich mee, het biedt ook kansen. Met dat uitgangspunt zoeken onderzoekers, bedrijven en waterbeheerders in het STW-programma Water Nexus naar nieuwe oplossingen voor waterschaarste. Het totale budget voor het programma is 6,1 miljoen euro.

Tot nu toe zochten overheden en onderzoekers vooral een oplossing in het tegengaan van verzilting, wat uiteindelijk zeer kostbaar en niet duurzaam is. In het onderzoeksprogramma Water Nexus pakken onderzoekers het anders aan. Zij zoeken nieuwe manieren om het watergebruik van de industrie, landbouw, stedelijke gebieden en natuurgebieden op elkaar af te stemmen. Daarin zien de onderzoekers brak water niet langer als bedreiging, maar als bron.
Ondertekening
STW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst voor het programma getekend. Daarin spreken beide partijen af dat het ministerie van I&M een bedrag van 1,65 miljoen euro investeert in het STW-programma. Het totale budget van het programma bedraagt daarmee nu 6,1 miljoen euro. Het programma is de eerste invulling van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) van het ministerie.
De investering van het ministerie bestaat voor ruim de helft uit bijdragen vanuit lokale overheden. De betrokkenheid van lokale overheden en bedrijven is van belang voor het programma. Onderzoekers krijgen daarmee de gelegenheid om concrete gevallen van waterschaarste of verzilting te onderzoeken en oplossingen voor een duurzame watervoorziening aan te dragen.
Samenwerken
Water Nexus omvat vijf onderzoeksprojecten, waarin vijftien promovendi en twee postdocs de komende vijf jaar samenwerken. Het programma wordt gesteund door 25 bedrijven, onderzoeksinstituten en waterbeheerders, die gezamenlijk 3 miljoen euro investeren. Het programma staat onder leiding van prof.dr. Huub Rijnaarts, hoogleraar milieu- en water technologie aan de Wageningen UR.
Foto: De ondertekening gebeurde door STW-directeur Cor de Boer en Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van I&M