1 januari 2017 Meer nieuws

MPS-certificaat voor waterzuivering

Glastuinbouwbedrijven hebben per 1 oktober 2017 de mogelijkheid om met een certificaat aan te tonen dat het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5 procent van gewasbeschermingsmiddelen is gezuiverd.

Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen zij voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het gaat hierbij om de voorschriften die betrekking hebben op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie, die voor tenminste 99,5 procent imidacloprid zuivert.
Certificatieschema na uitgebreid praktijkonderzoek
LTO Glaskracht Nederland en MPS hebben het certificatieschema samen ontwikkeld. Het certificatieschema is tot stand gekomen op basis van uitgebreid praktijkonderzoek.
LTO Glaskracht heeft het schema voorgelegd aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb heeft geconcludeerd dat het schema recht doet aan de voorwaarden die zijn gesteld in het besluit en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid (Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, WOPRO Imidacloprid 70 WG).
Sinds 15 maart 2017 mogen glastelers het middel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5 procent zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond.
Pilot nul-lozing imidacloprid
Voor de niet-lozingseis op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor imidaclopridhoudende middelenis LTO Glaskracht Nederland in overleg met het Ctgb bezig met een pilot nul-lozing imidacloprid.Middels de aanpak aantonen nul-lozing werken een aantal groente-, snijbloemen- enpotplantenbedrijven een pilot uit om te komen tot de benodigde certificering. Het is nog nietduidelijk wanneer dit certificeringstraject voltooid is.