7 oktober 2016 Meer nieuws

Kamervragen over genetische veredelingstechnieken

Tweede Kamerlid Remco Bosma (VVD) heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gevraagd waarom de steun voor nieuwe veredelingstechnieken uitblijft. Het gaat daarbij om veredelingstechnieken als cisgenese en ODM.

Van Dam heeft eerder aangegeven dat hij het besluit van de Europese Unie ten aanzien van dergelijke nieuwe technieken wil afwachten voor hij ondersteuning toezegt. De EU moet nog bepalen of de technieken onder de Europese genetische modificatieregelgeving vallen. Bosma vindt dat het antwoord van de Europese Unie te lang op zich laat wachten. Hij wil van de staatssecretaris horen wanneer duidelijkheid komt over deze technieken. Ook wil hij weten wat Van Dam gaat doen om de procedure te versnellen. 


Het Kamerlid noemt het wrang dat een aantal van deze in Nederland ontwikkelde technieken in de EU-lidstaten Duitsland en Zweden wel wordt toegepast. De VVD'er vindt dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wordt aangetast omdat deze landen een concurrentievoordeel hebben. 


Bosma wijst erop dat de technieken zoals Oligo Directed Mutagenesis (ODM), Zinc Finger Nuclease Technology, Agro-infiltration en Reverse Breeding, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de voedselzekerheid en verduurzaming van de landbouw.