15 juni 2017 Meer nieuws

Kamer wil omschakelsubsidies voor boeren

De Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer overtuigd dat de subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten worden ingezet om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve en/of biologische landbouw.

Een motie van Kamerlid Esther Ouwehand hierover werd 14 juni aangenomen.Volgens de Partij voor de Dieren zorgt het huidige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de grote aantallen dieren in de intensieve veehouderij voor een (dreigend) verlies aan plant- en diersoorten. Daarom wil de partij boeren die hun bedrijf willen omvormen naar een meer dier- en natuurvriendelijke onderneming zoveel mogelijk te steunen. 


Geld moet komen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Momenteel bedragen de Europese subsidies voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 363 miljard euro voor zeven jaar. De Partij voor de Dieren wil dat dit geld wordt gebruikt om boeren die naar duurzame, biologische landbouw toe willen, te helpen. Daarna kunnen deze subsidies worden afgeschaft. 

De aangenomen motie is hier te lezen.