12 mei 2017 Meer nieuws

Jaarverslag 2016: de biosector groeit, Skal groeit mee

Na jaren van stabiliteit groeide de biologische landbouwsector in 2016 met bijna 13 procent, dat schrijft Rob Dortland, voorzitter van stichting Skal Biocontrole in het jaarverslag 2016.

In 2016 heeft Skal 703 toelatingsonderzoeken uitgevoerd bij nieuwe bedrijven. Eind 2016 zijn er 4.417 bedrijven aangesloten, 11 procent meer dan eind 2015. Skal groeit mee: meer nieuwe inspecteurs
Skal groeide in 2016 mee met de sector en heeft geïnvesteerd in haar interne organisatie. Zo zijn er meerdere, nieuwe inspecteurs aangetrokken. Skal zet zich in om nog effectiever toezicht te houden en nog efficiënter te certificeren. 


Inspecteren en certificeren: 5.800 inspecties
Van biologische bedrijven wordt verwacht dat ze de regels aantoonbaar naleven. Dat is waar de Skal-inspecteur op toetst, zowel tijdens de aangekondigde als tijdens de onaangekondigde inspecties. De groeiende biologische sector betekende voor Skal hogere inspectieaantallen. In 2016 zijn ruim 5.800 inspecties uitgevoerd, 13 procent meer dan in 2015. 


Certificatie is de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding 'biologisch' op de producten mag voeren. Voldoet een onderneming aan de regelgeving dan ontvangt de onderneming het biocertificaat. 


Grootste gedeelte voldeed aan eisen
Uit de inspecties van Skal blijkt dat het overgrote deel van de biobedrijven in 2016 voldeed aan de wettelijke voorschriften. In circa 1 procent van de inspecties is een kritieke afwijking geconstateerd, dan is er twijfel over de biostatus van een product. In het ergste geval betekent dit dat een bedrijf, perceel of partij gedecertificeerd wordt en niet meer als biologisch op de markt gebracht mag worden. In 2016 zijn 45 partijen gedecertificeerd. Ook zijn er drie bedrijven gedecertificeerd.

Lees hier het volledige jaarverslag 2016.