21 maart 2017 Meer nieuws

Groen Kennisnet steunt onderwijs voor biologische sector

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de daaruit voortkomende projecten ondersteunen met de invulling van een kennisinfrastructuur. Het netwerk, een initiatief van Bionext en Terra, wil dat groen onderwijs meer aandacht krijgt voor biologische landbouw.

In februari is een projectgroep van start gegaan. Om dit netwerk te ondersteunen, werkt Groen Kennisnet aan verschillende producten.
Een online Community, een platform voor de communicatie binnen het netwerk en met partners. Binnen de community kunnen deelnemers kennis en ontwikkelde producten uitwisselen.
Een kennisdossier Biologische landbouw. In dat dossier is onderwijsmateriaal te vinden voor vmbo, mbo en hbo.
Een uitgebreide collectie kennisbronnen.