1 januari 2017 Meer nieuws

Gezamenlijke kringexcursie naar Bayer Forward-Farm

De KAVB-kringen Noordelijk Zandgebied en West-Friesland organiseren samen op 12 september een excursie naar de Bayer Forward-Farm in Abbenes.

Het programma bestaat uit een presentatie van Forward-Farming, waarbij duurzame landbouw in de praktijk centraal staat. Vanuit de KAVB geeft Peter Knippels een toelichting op het project Schoon erf, schone sloot. Tijdens een rondgang op het bedrijf laat ondernemer Jasper Roubos zien wat er allemaal mogelijk is als het gaat om emissie, driftreductie en afspoeling.
Aanmelding is verplicht via de Agenda opkavb.nl. Deze excursie kan meetellen voor de spuitlicentie, thema Veiligheid en techniek. De kosten hiervoor bedragen 35 euro.