31 maart 2016 Meer nieuws

Gemeenten en bedrijven betalen voor verbod gewasbeschermingsmiddelen

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft woensdag 30 maart het besluit gepubliceerd waarmee het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan.

Gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven krijgen te maken met hogere kosten voor onkruidbestrijding. Niet-chemische methoden voor de bestrijding zijn duurder, minder effectief en zorgen voor extra CO2 en fijnstof. Daarnaast vreest Nefyto, belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelenindrustrie, voor een forse toename van het gebruik van illegale (risicovolle) middelen.Spoorwegen, vliegvelden en de petrochemische industrie zijn uitgezonderd van het verbod. Ook blijft de pleksgewijze bestrijding op verhardingen van een tweetal onkruidsoorten (duizendknoop en ambrosia) mogelijk. Het professioneel gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen wordt niet beëindigd. De toelatingen van de betreffende middelen blijven ook in stand. 


Nefyto meldt: ''Het kromme van het onderhavige besluit is dat de ene overheidsinstantie het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen (na zorgvuldige toetsing op wetenschappelijke criteria) toestaat, terwijl een andere overheidsinstantie het gebruik (op emotionele/politieke gronden) verbiedt.''