1 januari 2017 Meer nieuws

FloraHolland in internationale veilinggroep

Het Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture (AIPH) heeft deze maand een internationale veilinggroep opgericht. Veiling Royal FloraHolland is een van de zes deelnemers.

AIPH is een wereldwijde vereniging van sierteeltproducenten en -organisaties die de internationale belangen van de sierteeltsector behartigd. 25 landen zijn lid.Doel: kennisuitwisseling
Het doel van deze groep is kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking met veilingen in China, Taiwan, Brazilië, Australië en Japan.


Dat deze samenwerking hard nodig is, blijkt uit diverse studies. Uit de sectorvisie van de Rabobank blijkt bijvoorbeeld dat de westerse markt bijna verzadigd is. In andere delen van de wereld groeit de markt de komende tien jaar nog met 80 procent.


Producten via andere internationale veilingen
In de veilinggroep delen deelnemers kennis over elkaars markten, maar op termijn mogelijk ook elkaars faciliteiten. Bijvoorbeeld door de markten van al die partijen op elkaar aan te sluiten, door elkaars platformen en veilingen te gebruiken.