20 februari 2017 Meer nieuws

EU bevestigt: geen octrooi op klassieke veredeling

Veredelaars moeten vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal om nieuwe gewassoorten te kunnen kweken. Het octrooirecht is daarom niet van toepassing op de klassieke veredeling. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag, 20 februari, unaniem bevestigd tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel.

De lidstaten geven aan dat het bij de totstandkoming van de Biotechrichtlijn - die de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen regelt - nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op producten die het resultaat zijn van een wezenlijk biologische werkwijze.Goed voor de Nederlandse concurrentiekracht
Staatssecretaris Van Dam: ''Deze doorbraak in de discussie over octrooirecht is van groot belang voor de gewasveredelaars. Als veredelaars vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal, bevorderen we de innovatie van de veredelingssector. Dat is goed voor de Nederlandse concurrentiekracht.''


Het probleem onder het octrooirecht was dat plantveredelaars geen beschermd materiaal mogen gebruiken voor het ontwikkelen en exploiteren van een nieuw ras, zonder toestemming van de octrooihouder. Door octrooien hebben zij minder toegang tot genetische diversiteit, wat innovatie in de plantenveredelingssector belemmert. Dit is onwenselijk.


Ontstaan en verloop van de discussie
De discussie over patenten op natuurlijke eigenschappen begon in 2012, en is versterkt in 2015 toen de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau bepaalde dat producten die via kruising of andere klassieke veredelingstechnieken zijn verkregen voor octrooi in aanmerking komen. Tijdens het voorzitterschap heeft staatssecretaris Van Dam zich ingezet om een oplossing op EU-niveau te organiseren. Dat de Europese Commissie nu duidelijkheid heeft geschapen in deze langlopende discussie is het directe gevolg van een EU-symposium dat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap heeft georganiseerd. Nu ook de EU-lidstaten het over de interpretatie van de wet eens zijn, zal de octrooiverleningspraktijk van het Europees Octrooibureau moeten worden aangepast. Er zullen dan geen octrooien meer worden verleend op de producten van klassieke veredeling.