1 januari 2017 Meer nieuws

Doelstelling bedrijvenbeleid ruimschoots behaald

Nederlandse bedrijven investeerden in 2016 510 miljoen euro in publiek-private onderzoeksprojecten. De totale investeringen in deze projecten liepen daarmee op tot 1.060 miljoen euro, waarvan 48 procent private bijdragen. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het bedrijvenbeleid van 800 miljoen euro aan publiek-private investeringen ruimschoots behaald.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 – 'Navigeren met wind in de zeilen'. In deze voortgangsrapportage wordt teruggekeken op de resultaten van het Bedrijvenbeleid in het afgelopen jaar. Bedrijvenbeleid door topsectorenaanpak
Het bedrijvenbeleid is gericht op alle bedrijven van Nederland met een focus op een sterk ondernemersklimaat en groot innovatievermogen van de Nederlandse economie. Hierbij staat niet alleen de ondernemer centraal, maar ook publiek-private samenwerking. Veel van deze samenwerking vindt plaats in de topsectorenaanpak. 


De topsectoren kenmerken zich door een hoge arbeidsproductiviteit, export en R&D-investeringen. Nederlandse kennisinstellingen, overheid en bedrijven werken zo samen aan duurzame groei en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.