9 september 2016 Meer nieuws

Dijksma: tray voor sierteelt kan duurzamer

De kunststof trays die worden gebruikt bij de handel van sierteeltproducten kunnen een stuk duurzamer. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu laten weten in antwoord op Kamervragen van Yasemin Çegerek (PvdA).

Çegerek verbaasde zich over het feit dat de trays niet worden hergebruikt ondanks dat ze in grote aantallen worden gebruikt. Zij wilde van de staatssecretaris weten welke mogelijkheden zij ziet om deze trays te verduurzamen. 


Dijksma wil de sierteeltsector in verbinding brengen met diverse kennispartners op het vlak van kunststoffen. ''Ik ben er van overtuigd dat de sierteeltsector door een dergelijke vruchtbare ketensamenwerking met diverse partners versneld tot concrete resultaten zal komen.''


Dijksma wees er op dat Royal FloraHolland zelf ook opdracht heeft gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om te onderzoeken wat de milieuprestaties zijn van de eenmalig en meermalig te gebruiken trays.


De trays worden voorlopig niet verboden. Çegerek had gevraagd of een verbod mogelijk was zoals ook gratis plastic tasjes zijn verboden. Dijksma wil eerst het onderzoek van Royal FloraHolland afwachten en vervolgens afspraken maken over duurzaam gebruik van de trays.