19 april 2017 Meer nieuws

Crispr-Cas wordt voorlopig gezien als genetische modificatie

In afwachting van de duiding van nieuwe genetische technieken, zoals Crispr-Cas in de plantenveredeling, door de Europese Commissie, beschouwt Nederland voortbrengselen die met behulp van deze technieken zijn verkregen als genetisch gemodificeerde organismen.

Zorgen om leegloop onderzoeksafdelingen

Daarmee is de bestaande Europese regelgeving met een geharmoniseerde Europese toelatingsprocedure en milieuveiligheidsbeoordeling van toepassing en kunnen deze technieken in Europa voor het doen van onderzoek met inachtneming van de geldende regelgeving worden toegepast. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Remco Dijkstra van de VVD. Dijkstra maakt zich zorgen over een eventueel vertrek van onderzoeksafdelingen van bedrijven uit Europa. 


Nieuwe technieken mogelijk, mits toelating wordt aangevraagd
Van Dam stelt dat het kabinet wil dat bedrijven hun onderzoek en ontwikkeling in Nederland zullen houden. Onderzoek met nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas, is in Nederland onder bepaalde voorwaarden mogelijk, aldus de staatssecretaris. Er moet dan een toelating worden aangevraagd.


Het kabinet wil graag een discussie aanzwengelen over de vraag of regelgeving over veiligheid van biotechnologische toepassingen proces- of productgeoriënteerd moet zijn en vooral om welke reden en met welk doel. De Europese Commissie hanteert vooralsnog het standpunt dat producten van nieuwe veredelingstechnieken onder de regelgeving voor genetische modificatie moeten vallen en zal met de toegezegde duidelijkheid bieden over welke producten als genetisch gemodificeerde producten worden gezien.


Bron: AgriHolland