21 februari 2017 Meer nieuws

Bionext: lobby tegen plantpatent gaat door

Bionext vindt dat haar doel nog niet bereikt is nu de Europese lidstaten hebben besloten dat op producten van klassieke veredeling geen octrooi mogelijk is. ''Lobbyen blijft nodig.''

Het besluit van de Europese lidstaten is een belangrijke volgende stap op weg naar een verbod op patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren, vindt Bionext, de organisatie van de biologische bedrijven.
Komende maanden cruciaal
Het einddoel is nog niet bereikt, vindt Maaike Raaijmakers van Bionext: "De komende maanden worden écht cruciaal. De EU-lidstaten mogen nu niet achterover gaan leunen, maar moeten met goede, waterdichte juridische tekstvoorstellen komen en zorgen dat de verklarende notitie in strikt beleid wordt omgezet.''
Bionext voert al enkele jaren campagne tegen patenten op natuurlijke eigenschappen en is heel blij met deze belangrijke stap. ''Dit is echt een succes voor alle burgers, maatschappelijke organisaties en politici die zich gezamenlijk inzetten om een einde te maken aan patenten op onze voedselgewassen'', aldus Raaijmakers.
Vertaalslag naar juridische tekst
''Lobbyen blijft echter wel nodig, ook in Nederland'', vindt Raaijmakers. ''Want de Nederlandse overheid wekt de indruk dat het werk er nu opzit, terwijl de vertaalslag van de notitie naar een juridische tekst cruciaal is voor het effect. Want reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen.''
De grootste Zaadbank van Nederland
Bionext zegt door te gaan met campagne voeren totdat natuurlijke eigenschappen van planten niet meer als een uitvinding geclaimd kunnen worden. Onder de noemer 'De Grootste Zaadbank van Nederland' komt Bionext in maart met een speciale actie rond patenten op groente in 175 biologische speciaalzaken verspreid over Nederland.