5 april 2017 Meer nieuws

Biologische bestrijding krijgt wind mee

Het Europees Parlement heeft onlangs – unaniem – een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten.

''Ik geloof dan ook oprecht dat het tij nu aan het keren is'', zegt de Wageningse emeritus hoogleraar entomologie professor Joop van Lenteren. Samen met collega's van Wageningen University & Research en van enkele bedrijven uit de sector, publiceerde hij deze maand een overzicht van alle opties die de biologische bestrijding nu al ter beschikking heeft.Commerciële Biologische Bestrijding
In hun artikel onderscheiden de auteurs een viertal gradaties van biologische bestrijding, legt Van Lenteren uit. ''De eerste is de grootste en economisch meest waardevolle: dat is de biologische bestrijding die Moeder Natuur ons vanzelf al biedt via de zogenoemde ecosysteemdiensten. De tweede stap is dat wij als mens die ecosysteemdiensten gericht gaan beschermen en stimuleren. In een derde stap kunnen we biologische bestrijders, zoals sluipwespen, eenmalig introduceren in meerjarige teelten zoals boomgaarden, wijngaarden en bossen, om nieuwe plaaginsecten te bestrijden. Dat is de klassieke biologische bestrijding.''


In het artikel geven Van Lenteren en collega's met name een overzicht van de meest intensieve, vierde vorm van biologische bestrijding tegen plagen in korte teelten zoals groenten en bloemen. Die wordt Augmentative Biological Control genoemd, ofwel commerciële biologische bestrijding. Daarbij worden grote hoeveelheden micro-organismen of ongewervelde bestrijders gekweekt, om die vervolgens massaal los te laten in een gewas waar zich een plaag dreigt voor te doen.


Honderden biologische bestrijders
In het artikel staat een lijst met enkele honderden biologische bestrijders plus de ziekten en plagen die zij kunnen bestrijden. Van Lenteren: ''De positieve boodschap in dit artikel naar alle betrokkenen in dit veld is dat er nu al veel mogelijk is. Weliswaar is de markt voor biologische bestrijders nog maar 2 procent ten opzichte van de chemische middelen. Maar van de pak hem beet duizend chemische middelen die in de Europese Unie zijn geregistreerd, moet meer dan de helft op relatief korte termijn van de markt worden gehaald. Daartegenover laat de markt voor biologische bestrijdingsmiddelen nu een groei zien van meer dan 15 procent per jaar.''


Bewuste landbouw
Voor een verdere substantiële groei van de markt voor biologische bestrijding mikken Van Lenteren en collega's op een systeem dat zij 'Bewuste Landbouw' doopten. Die bewuste landbouw beweegt zich tussen biologisch en conventioneel en is vooral flexibel en niet-dogmatisch. Het is ook een landbouw waarin alle belanghebbenden uit de productie- en consumptieketen samenwerken, met respect voor de omgeving en natuurlijke hulpbronnen.