1 januari 2017 Meer nieuws

Bio4safe: onderzoek naar terugdringen van water- en meststoffen

Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij (het aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector) maken deel uit van het Bio4safe-project. Dit project start op 1 augustus 2017 en wordt gecoördineerd vanuit het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS).

Samen met partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zal het project de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk testen om het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw significant terug te dringen.Wetgeving, milieudruk en financiële druk
De twee Zeeënregio (kustregio's langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal) staat bekend om haar intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen. 


Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de kwaliteit van planten verhogen. 


Vermindering van 10 tot 20 procent
Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10 procent te verminderen, afhankelijk van het gewas. 


Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Verder zal ook gefocust worden op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de twee Zeeënregio te creëren.


Vanaf 2020 een Europees kader
Nu heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de Europese Unie een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de verhandeling van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe positieve effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik gekwantificeerd worden. Met dit project willen deelnemers een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren. 


Het Bio4safe-project loopt gedurende vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma.