1 januari 2017 Meer nieuws

Alton bestaat halve eeuw en stopt ermee

De stichting Algemene Land- en Tuinbouwontwikkeling (Alton) bestaat dit jaar een halve eeuw. Dit wordt gevierd, maar binnenkort bestaat de Alton niet meer.

De stichting gaat namelijk binnenkort fuseren met Stivas De Noordkop en houdt dan op met bestaan.De viering van het jubileum en een terugblik op wat de stichting de afgelopen jaren heeft bereikt, is op vrijdag 13 oktober in café Bleeker in Heerhugowaard. 


Structuur gehele land- en tuinbouw verbeteren
Vanwege het gelijknamige glastuinbouwgebied in Heerhugowaard, wordt de stichting Alton vaak geassocieerd met glastuinbouw. Maar de Altonstichting werd in 1967 opgericht om de structuur van de hele land- en tuinbouw te verbeteren, benadrukt secretaris/penningmeester Co Snoek. 


''Zonder de Altonstichting was het 200 hectare grote glastuinbouwgebied er niet geweest. Maar in de loop der jaren zijn er in ons werkgebied ook nuttige structuuronderzoeken en mooie kavelruilen gerealiseerd voor vollegrondstuinders en veehouders. De meest recente zijn Kavelruil Veenhuizen (58 hectare, elf deelnemers) en Kavelruil Oude Wal in Warmenhuizen (4,7 hectare, vier deelnemers)'', aldus Snoek.