3 maart 2014 Meer nieuws

Belangenbehartiging Greenport Boskoop voortvarend van start

Tijdens de netwerklunch van Greenport Boskoop op 28 februari in de Beurshal gaf bestuurder Paul Bremmer een korte toelichting op de actuele activiteiten van de nieuwe stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Bremmer is in deze nieuwe organisatie verantwoordelijk voor het beleidsveld Kennis & Innovatie.

Op dit moment spelen diverse zaken op dit gebied. Zo wordt er met het Wellantcollege en AB Bedrijfsverzorging gekeken naar het opzetten van een nieuwe Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) boomteelt op MBO niveau in Boskoop. Dit houdt in dat de leerlingen een dag naar school gaan en daarnaast vier dagen in een bedrijf leren. Bedrijven worden gevraagd zich in te schrijven als leerbedrijf. Het Wellantcollege verwacht in augustus met deze nieuwe opleiding in Boskoop te starten.
Op het gebied van innovatie is een subsidieaanvraag ingediend voor het opstarten van een haalbaarheidsonderzoek naar ondergrondse wateropslag. Bedrijven die zich bij dit onderzoek willen aansluiten kunnen zich melden. Verder ging Bremmer kort in op de ontwikkelingen bij FloraHolland. In samenwerking met een groep Brabantse boomkwekers is een petitie opgesteld over het nieuwe ledenbeleid van de veiling. Er staat inmiddels een overleg gepland tussen de boomkwekerijsector en FloraHolland. Tijdens de studieclubavond op 18 maart in het Kwekerscafé zal op dit onderwerp nader worden ingegaan.
In de nieuwe Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop hebben vier bestuursleden de verantwoordelijkheid over de beleidszaken. Tijdens de netwerklunches en studieclubavonden zullen zij in toerbeurt de leden op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie over de Belangenbehartiging Greenport Boskoop en het lidmaatschap kan men contact opnemen met Helma van der Louw viainfo@vanderlouw.info of tel. 06-28454955.