19 mei 2017 Meer nieuws

4,5 miljoen euro voor Limburgse land- en tuinbouw

De Provincie Limburg stelt, inclusief EU-gelden, 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht.

Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen tot en met 14 juli 2017 indienen.
Aanvragen kunnen betrekking hebben op verschillende thema's
De komende weken worden vijf onderdelen open gesteld voor aanvragen. Variërend van kennisdeling tot fysieke investeringen, van samenwerking tot het verbeteren van de kwaliteit van grondewater. De aanvragen kunnen betrekking hebben op één of meer van de volgende thema's:
focus op winst (waarde) op meerdere terreinen, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, et cetera;
beter beheer van de risico's in het productieproces;
minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop;
klimaatmaatregelen om de uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen;
aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat;
verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid;
behoud en versterking van de biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.
Meer informatie over het programma, hoe men een aanvraag kan indienen, wat de criteria zijn en meer, staat opde website.