14 november 2016 Meer nieuws

36 sloten als Levend Laboratorium voor waterkwaliteit

Het Centrum voor Milieuwetenschappen legt 36 sloten aan om onderzoek te doen naar de gevolgen van landbouwstoffen op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Maandag 14 november is op het Bio Science Park in Leiden gestart met de aanleg van het Levend Laboratorium.

Het Levend Lab is een experimentele proeflocatie voor onderzoek aan het leven in zoet water. Het Lab is een initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden dat in acht weken tijd via crowdfunding de voor de aanleg benodigde 15.000 Euro bij elkaar heeft gebracht. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Naturalis Biodiversity Center zijn bij het Levend Lab aangesloten.

Welke invloed landbouwstoffen op de biodiversiteit in en de kwaliteit van het water hebben is tot nu toe veelal onbekend, omdat onderzoek aan het waterleven voornamelijk per soort afzonderlijk plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium. De doelstelling van het Levend Lab is dan ook om in een natuurlijke omgeving de effecten van landbouwstoffen op de aquatische biodiversiteit en de waterkwaliteit te bepalen.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden onderzoekt de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op macrofauna (kleine waterdiertjes) en ecosysteem processen terwijl Naturalis het DNA van die macrofauna uit de sloot analyseert. Gezamenlijk levert dit veel inzichten op voor onderzoek naar de ecologische en chemische waterkwaliteit.